سلامتی اون ادمینی که وسط کلاس از معلمش اجازه میگیره بره دستشویی و تو دستشویی واسه اعضای گروهش پست میزاره