از مدیر بانک مرکزی سوال کردن :

چرا کارت پول ، زودتر از وجه نقد ، از دستگاه عابر بانک

بیرون میاد ؟؟!!! جواب داد :

چون این ملت تا پول مى بینن همه چی یادشون میره !!!

خداییش اینو دیگه راست گفته .........