یه شباهت اساسی بینِ مهندسای کامپیوتر و دکترها هست و
اونم اینه که :
“از هرچی سر در نمیارن میگن : ویـــروسه