یه جوری دنبال رنگ سال میگردن ، انگار نمى دونن

 

رنگ سال ، در هر صورت تو ایران قهوه ایه .....!! : - ))