از اونجایی که میگن : آدما رو باید در سفر شناخت!
پس چرا ماه عسل رو یه وقتی گذاشتن که کار از کار گذشته ؟؟!!