بچه بودم تو پیاده رو راه میرفتم یه سگ ولگرد پشت سرم میومد به یه آپارتی رسیدم یه راننده وانتی گفت آقا سگت چند؟ گفتم پنجاه تومن با چک وچونه سی و پنج تومن داد، این تنها شانس و بزرگترین کلاهبرداری عمرم بود .