یه سال پیاز گرون مى شه !!

یه سال گوجه فرنگی !!

حالا هم تخم مرغ !!

. . . . .

کلا دولت با املت مشکل داره !!!!!!!!