وما نسلی از مردمان ایران زمین هستیم که دست و پنجه

نرم می کند با :
بی پولی

بیکاری
زلزله

کمبود آب
آلودگی هوا

گرانی
آتش سوزى هاى پیاپى

اختلاس هاى هزاران میلیاردى مسئولان و وابستگانشان

و چه و چه و چه و چه ..............

 

 

 


بارالها!!!
مى خوای جنگ جهانی سوم تا جنگ جهانى دهم رو هم یه جا
برامون راه بنداز تا کلکسیون بدبختى هامون تکمیل شه !!!!!

نه جون من تعارف نکن ○_○ !!!!!!