کشوری که آمار بالاترین مبلغ صدقه دادن در دنیا رو داره

بیشترین بلایای طبیعى و غیر طبیعىِ جهان رو داره ؟؟؟!!!!

فکر کنم صندوق ها خرابه !! مسئولین رسیدگی کنند لطفاً

شایدم مسئولین خرابن !! صندوق ها رسیدگی کنین لطفا .....!!!!