- : سلام اومدم تو ستاد مدیریت بحران استخدام بشم

+ : چیا بلدی ؟

- : خیلی خوب بلدم ** غافلگیر **  بشم !! 

+ : واى خداى من ، ما به وجود کسانى مثل شما خیلى نیازمندیم

 

بهتون  تبریک میگم ، شما استخدام شدی  !!!!!!!