• جیمی: تاحالا به این فکر کردی یه تصمیم کوچیک میتونه کل زندگی رو تغییر بده؟ شنیدم مادر هیتلر میخواسته اونو سقط کنه، اماتولحظه آخرتغییر عقیده داده میفهمی چی میگم؟ [ فیلم Mystic Rive ]