وقتی از عشق بی خبر بودیم
کربلا آبرو به عالم داد
تشنه ای زیر لب به تلخی گفت:
تا ابد ای فرات شرمت باد
فرا رسیدن ایام محرم را به تمامیان مسلمانان و انسان دوستان جهان تسلیت می گوییم.